Diecézní centrum pro rodinu
Dospělí

"Světlo se šíří světem"

Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích vre spolupráci s Modrou pomněnkou s.r.o. připravuje na neděli 9. 12. ve 14h setkání pro rodiny, jejichž děti odešly příliš brzy. Zveme na bohoslužbu, při níž chceme pamatovat nejen na naše zemřelé děti, ale především na jejich rodiny a blízké, přátele. Po bohoslužbě nabízíme setkání u malého občerstvení v prostorách kláštera.
Datum konání akce
9. 12. 2018 (14:00 - 17:00)

„Světlo se šíří světem“  má nabídnout alespoň paprsek světla rodinám do tmy osamocení v jedné z největších ztrát v životě. Prosincovým setkáním navazujeme na Světový den zemřelých dětí, kdy takto zasažení lidé chtějí myslet nejen na své dcery, syny, sestry, bratry, vnuky a vnučky. Mottem tohoto dne je „Světlo se šíří světem“ Každý rok o druhé neděli v prosinci, letos už po sedmnácté, rozsvěcují příbuzní i přátelé zemřelých dětí v 19h svíčky v oknech.  Zatímco svíčky v jedné časové zóně uhasínají, rozsvěcují se v dalších, takže světem probíhá světelná vlna, která obejme celou zemi. 
Světlem se také chceme nechat oslovit při našem setkání a připojujeme se tak k výzvě Zapalme svíčku organizace Dlouhé cesty.

Při bohoslužbě bychom mohli použít fotografii vašeho zemřelého dítěte, pokud nám ji zašlete v elektronické podobě (na adresu organizátora). Můžete fotografii s sebou i přinést. Není to však podmínkou účasti na tomto setkání. Svíčky budou při bohoslužbě k dispozici.
Je možné zveřejnit jméno i na seznamu dětí, ten bude během akce vystaven.Nově můžete jméno s daty narození a úmrtím dopsat přímo na místě.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.