Postní almužna

"Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je štědrý."
Datum konání akce
10. 3. - 21. 4. 2019

Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto Vás Diecézní charita společně s Pastoračním střediskem biskupství prosí, abyste využili postní kasičky. Postní kasičky budou k rozebrání ve vašem kostele. Postní almužnou přispějete na dvě části: polovina bude použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc sociálně potřebným rodinám a polovina bude použita při pastorační činnosti v diecézi. Tato část bude rozdělena mezi pastorační centra a využita následovně:

  • Diecézní centrum pro rodiny: Nejste sami - pastorační péče o rodiny, v nichž zemřelo dítě
  • Diecézní centrum pro mládež: Animátorský kurz
  • Diecézní centrum pro katechezi: Katechetický kurz
  • Diecézní centrum pro seniory: Výstava fotografií v klášteře a rekolekce pro prarodiče a vnoučata
  • Diecézní centrum pro misie a evangelizaci: Formace animátorů misijních programů


Postní kasičky na konci postní doby prosím odevzdejte opět v kostele svému faráři.

Děkujeme za vaši spolupráci.                                       

Pastorační středisko a Diecézní charita České Budějovice

Soubory ke stažení

velikost 7 012 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.