Diecézní centrum pro rodinu
Dospělí
Mládež
Senioři

Zveme České Budějovice na rande

Diecézní centrum pro rodinu ve spolupráci s Křesťanským společenstvím a Církví adventistů připravuje happening Zveme České Budějovice na rande.
Datum konání akce
13. 2. 2020 (17:30 - 18:30)

Akce proběhne v předvečer svátku sv. Valentýna, patrona všech zamilovaných. Zahájení bude 13. 2. 2020 na náměstí Přemysla Otakara II. v 17,30. Záměrem happeningu je udělat vše pro to, aby manželství, resp. partnerský vztah byl dobře "zasíťován" a dostalo se mu patřičné pozornosti. Akce je určena pro širokou veřejnost a má především oslavit to, že každý člověk má dar umět opravdově a nezištně milovat. Akce je součástí 14. ročníku Národního týdne manželství, jehož mottem je letos "Manželství v síti".

Program

  • vystoupení hudební skupiny Za světlem
  • informace o Národním týdnu manželství a Iniciativě Manželské večery
  • vytvoření symbolického srdce z účastníků a pořízení jeho fotografie z Černé věže 
  • tanec pod širým nebem

Národní týden manželství (NMT) vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Do NTM se letos zapojila prakticky všechna rodinná centra v českých a moravských diecézích.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.