Minikatecheze Květná neděle Cyklus A

Minikatecheze jsou pomůckou při výkladu nedělních liturgických textů. Jsou připraveny pro mladší a starší děti.
Datum konání akce
25. 3. - 30. 4. 2020

Minikatecheze jsou určeny jako pomůcka pro děti a jejich rodiče.

Minikatecheze vytvořilo Diecézní centrum pro katechezi v Českých Budějovicích

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.