Pastorační středisko

Modlitba v krizi koronaviru

Datum konání akce
30. 3. - 11. 4. 2020

Pane, přinášíme ti v modlitbě všechny, kteří onemocněli, a prosíme Tě za jejich útěchu a uzdravení.
Buď trpícím nablízku, zvláště umírajícím.
Prosíme, utěš teď všechny, kteří trpí ztrátou milovaných.
Daruj lékařům a vědcům moudrost a energii.
Všem lékařům, zdravotním sestrám a pečujícím sílu v tomto extrémním zatížení. Politikům a spolupracovníkům zdravotnických zařízení rozvahu.
Modlíme se za všechny, kteří jsou v panice, všechny, kteří jsou přemoženi strachem,
za pokoj uprostřed bouře, za jasný pohled.
Prosíme za všechny, kteří mají velké materiální škody nebo se jich obávají.
Dobrý Bože, přinášíme ti v modlitbě všechny, kteří musí být v karanténě, cítí se osamoceně, nemohou být nikým objati. Dotkni se jejich srdce svou jemností.
Prosíme, aby tato epidemie slábla, aby klesaly počty nakažených, aby se svět mohl vrátit zpět do normálu.
Dej nám vděčnost za každý den ve zdraví. Nedej, abychom někdy zapomněli,  že život je dar.
Že někdy zemřeme a že ne vše můžeme kontrolovat.
Že ty jediný jsi věčný.
Že v životě je tolik nedůležitých věcí, co se často jako důležité tváří.
Dej, abychom byli vděčni za mnohé, co jsme mimo doby krize tak snadno přehlédli.
Důvěřujeme ti. Děkujeme.

Dr. Johannes Hartl, německý teolog, Augsburg

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.