Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

Rozjímání na květen

Datum konání akce
1. 5. - 31. 5. 2020

Milí bratři a milé sestry,

dominikánská rodina vstupuje tento měsíc do začátku oslavy jubilea svaté Zdislavy: připomínáme si osm set let od jejího narození. Tato světice je spjata s počátky života řádu v českých zemích: spolu se svým manželem podporovali zakládání klášterů v severních Čechách. Dnes můžeme říci, že šlo o víc, než jen o zakládání klášterů. Na svatém životě Paní Zdislavy se ukázalo, že Boží slovo proniká do srdcí všech lidí a přináší stále nové a nečekané plody. Mohlo se totiž zdát, že kázání Božího slova je omezeno pouze pro ty, kteří přijali kněžské svěcení a kážou při mši svaté. Podobně jako svatý Dominik, ani svatá Zdislava nám nezanechala žádné napsané kázání, ale zanechala svědectví svatého života.
Ten je vždy originální, když člověk nechá Ducha svatého skutečně působit v celém svém životě. Originalita světce nezapírá
původce veškeré svatosti, kterým je sám Kristus: ten, kterého Duch pomazal, aby přinesl chudým radostnou zvěst. Aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, aby propustil zdeptané na svobodu, aby vyhlásil léto milosti Hospodinovy (srov. Lk 4, 18–19). Toto milostivé léto Páně stále pokračuje. A to i přes koronavirovou pandemii, která mimojiné nakonec výrazně ohrozí i plánovanou účast magistra řádu na naší pouti. Je třeba nezamlčet, že myšlenka tohoto sborníčku rozjímání a samotné texty vznikly ještě před vypuknutím pandemie. Možná o to zajímavější bude pro nás
čerpat z nich dnes. Myslím, že není cynizmus říci, že koronovirus pomine, ale Boží slovo nepomine (srov. Mt 24, 35). Řečeno jemněji v duchu našeho zakladatele svatého otce Dominika, který se narodil ve Španělsku a zemřel v Itálii – zemích, které jsou pandemií velmi zasaženy –, milosrdenství a soucit, které jsou v tomto
čase tolik potřebné, se bez Božího slova neobejdou. Svatá Zdislava by nám k tomu asi neřekla nic zásadně odlišného.
Osobní svědectví z minulosti i ze současnosti, rozjímání nad texty Písma svatého a kázání o nich, různé nápady a inspirace
o tom, co s ním – jak naložit s tímto jedinečným darem a pomocnou rukou v každé situaci. A když ne rukou, tak určitě světlem. To jsou tyto texty, krátké i delší, od nás pro nás, a nikoliv jen pro sebe,
ale pro Boha a růst jeho království, pro bližní: ve stopách Panny Marie, svatého Dominika, svaté Zdislavy, živeni Vtěleným Božím Slovem a vedeni jeho Duchem. Na první dojem nic originálního, ale když se necháme vést, zjistíme, jak můžeme být originální, a přitom Kristovi. Nebát se žít naplno, nebát se zemřít. Nechat se vést, věřit, doufat, milovat. Díky všem, kdo přispěli svým rozjímáním, svou prací s Božím slovem a životy světců, kteří nás nejen v tomto měsíci sjednocují, doprovázejí a inspirují k vytrvalosti ve víře a skutkům lásky.

fr. Lukáš Jan Fošum OP
provinciál

Soubory ke stažení

velikost 826 KB
velikost 549 KB
velikost 550 KB
velikost 549 KB
velikost 546 KB
velikost 549 KB
velikost 546 KB
velikost 552 KB
velikost 553 KB
velikost 670 KB
velikost 545 KB
velikost 547 KB
velikost 687 KB
velikost 547 KB
velikost 549 KB
velikost 546 KB
velikost 548 KB
velikost 844 KB
velikost 552 KB
velikost 546 KB
velikost 548 KB
velikost 553 KB
velikost 552 KB
velikost 551 KB
velikost 547 KB
velikost 549 KB
velikost 681 KB
velikost 553 KB
velikost 684 KB
velikost 602 KB
velikost 549 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.