Pastorační středisko

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE – DEKRET

Datum konání akce
13. 5. 2020

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

Prot. N. 342/20/I

DEKRET

Apoštolská penitenciárie z moci jí svěřené zvláštním způsobem od Svatého Otce v Kristu, našem Pánu, Františka, z Boží prozřetelnosti papeže, laskavě dovoluje nejdůstojnějšímu Otci Vlastimilu Kročilovi, biskupu českobudějovickému, aby dne 13. května 2020 při zasvěcení diecéze Neposkvrněnému srdci Blahoslavené Panny Marie po svaté smírné Oběti v kostele Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie udělil všem přítomným věřícím křesťanům, kteří se s opravdovou kajícností a pohnuti láskou zúčastní týchž obřadů, papežské požehnání spojené s plnomocnými odpustky za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce).

Věřící křesťané, kteří zbožně přijmou papežské požehnání, třebaže z pádných důvodů nebudou moci být přítomni svatých obřadů fyzicky, avšak budou konání těchto obřadů sledovat se zbožným zaujetím v srdci prostřednictvím televizního nebo rozhlasového přenosu, budou moci získat plnomocné odpustky podle stanovené normy.

Nehledě na cokoli jiného.

V Římě z úřadu Apoštolské penitenciárie, dne 5. května L.P. 2020.

Mauro kardinál Piacenza

Vrchní penitenciář Krzysztof Nykiel

Regent

 

 

Soubory ke stažení

velikost 428 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.