Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Velký seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo v diecézi Eldoret

Keňský seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo patří mezi stabilní a dlouhodobé projekty podporované českými dárci PMD.
Datum konání akce
13. 5. - 19. 5. 2020

V současné době v něm studuje 112 bohoslovců. Semináře v misijních zemích se vyznačují tím, že kromě standardní kněžské formace vedou budoucí kněze také k tomu, aby se uměli postarat o své živobytí a byli schopni svým budoucím farníkům poskytnout nejen duchovní podporu, ale i službu materiálního charakteru. 

Náklady na chod tohoto semináře - zajištění stravy, zdravotní péče, energie, knih či platu personálu - činí v přepočtu na jednoho bohoslovce přibližně 1200 amerických dolarů ročně, tedy zhruba dva a půl tisíce korun měsíčně. Polovinu této sumy zajištěuje příspěvek Papežského misijního díla svatého Petra apoštola v jeho rámci platí závazek hmotně pomáhat všem kněžským seminářům v misijních zemích. 

"Mít farmu je pro nás nutností jinak bychom se neuživili. Do nízkorozpočtového chodu semináře by drasticky zasáhlo už jenom to, kdyby kuchyň musela kupovat maso. Všechno, co tady seminaristé dělají má smysl pro jejich formaci. Rozvíjí to jejich smysl pro spolupráci, zdopovědnost, taky je to udržuje při vnímání reality." Vícerektor P. John Lelei

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.