Dospělí
Pastorační středisko

Letní škola liturgiky 2020

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak žít svůj křest skrze svátosti manželství a kněžství ustanovené ke službě.
Datum konání akce
18. 8. - 23. 8. 2020

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

 • Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky
 • Společné přednášky
 • Mše svatá v bazilice
 • Volitelné přednášky a semináře
 • Nešpory v chóru baziliky
 • Variabilní večerní program

Přednášky
Manželský obřad v dějinách. Člověk jako obraz Boží. Svatební liturgie krok za krokem. Snubní vztah Boha a člověka, Krista a církve. Svěcení v dějinách. Křestní a svátostné kněžství. Liturgie svěcení krok za krokem. Jak tvořit církev hierarchickou a komunitární. Rozvody v církvi a laicizace duchovních. Ženatý kněz - zkušenosti z řeckokatolické církve. Žehnání v manželském životě. Výchova bohoslovců v Čechách. Co kněz očekává od manželů a co manželé mohou očekávat od kněze. Benedictio nuptialis a jeho postavení ve Svatebních obřadech. Slib poslušnosti a biskupská autorita. Aj. 

Přednášející

 • P. Radek Tichý - knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
 • P. Petr Soukal - knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
 • P. Vojtěch Brož - knězem královéhradecké diecéze.
 • P. Stanislav Brožka - knězem českobudějovické diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
 • Mons. Milan Hanuš - generálním vikářem Apoštolského exarchátu, studoval na Katolické univerzitě v Lublinu.
 • P. Pavel Kopeček - knězem brněnské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
 • Kanovník Jan Kotas - knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
 • P. Tomáš Koumal - knězem brněnské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.