Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí

Kurz ALFA - České Budějovice

Kdo jsme a kam směřuje můj život? V čem je podstata křesťanství?
Datum konání akce
18. 10. - 31. 10. 2020

Salesiánský kněz kongregace Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích a garant studijního programu Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě JU doc. Jindřich Šrajer zve všechny zájemce na nový kurz ALFA. 

  • 10 diskuzních večerů
  • jeden společný víkend

Přihlášky posílejte do 18. 10. 2020 na e-mail: alfa@ctyrak.cz

Podrobné informace naleznete na www.katolalfa.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.