Děti
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Přehled on-line přenosů bohoslužeb v Českobudějovické diecézi

Na tomto odkazu budeme postupně zveřejňovat možnosti přenosů bohoslužeb a modliteb. Najdete zde také materiály, které můžete využít v rodině nebo pro své osobní povzbuzení.
Datum konání akce
4. 11. - 30. 11. 2020

Změna forem duchovního života?
Zdá se, že duchovní život je záležitost tak niterná, že ji vnější události nemohou ovlivnit.
Ale po jarní zkušensti víme, že mohou. Jak nepostrádat sílu společných shromáždění, společné modlitby? Jak může snášet samotu křesťan ještě k tomu bez vnitřní posily svátostí, ke kterým je cesta značně ztížena v době omezeného pohybu nebo karantény? A přece....
Objevují se v popředí pojmy, jako domácí bohoslužba, odpovědnost každého křesťana za jeho vztah k Bohu a za druhé bratry a sestry v tomto smyslu...
Určitě máme v církvi cennou zkušenost poustevníků, moudrost starců i aktuálně mnoho dobrých pastýřů, kteří přinášejí podněty k rozvoji našeho vztahu k Bohu. A upřímně: Co je v této době to důležité? Z Boha, jeho lásky čerpat sílu, odvahu a naději i pro službu v místě, kde jsme.

Izolace nás vede k jinému prožívání naší duchovní cesty než jsme byli zvyklí. Je to pro nás výzva, abychom podle našich možností využili technologie, které otevírají dveře kostelů a které nám umožňují se spojit v modlitbě nejen mezi námi, ale především s naším Pánem.

Na tomto odkazu budeme průběžně zveřejňovat nabídky na přenosy bohoslužeb a modliteb. Také bychom vás všechny chtěli povzbudit, abyste využili daný čas na hlubší prožívání své duchovné cesty spolu se svými blízkými. Ježíš nám přece slovy evangelia říká: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)

Mše sv. on line a modlitby z farnosti Hluboké můžete sledovat na tomto odkazu: 


Nabídka z rádia Proglas:

Každý všední den se můžete na Radiu Proglas připojit ke slavení mše svaté od 18 hodin. Ve všední den se s 20. hodinou můžete připojit k modlitbě živého růžence za ukončení současné pandemie koronaviru, ke které vybízí čeští i moravští biskupové.


Nabídky z webu liturgie.cz:


Odkaz na YouTube kanál farnosti Vodňany, kde můžete slavit mši on-line i najít jiné možnosti modlitby. 

Mše svatá z poutního místa v Římově (latinská, podle misálu z r. 1962)

Odkaz na farnost Dubné u Českých Budějovice

 


Mše svaté od Salesiánů v Českých Budějovicích

 


Přenos mše svaté ze Sušice z kostela sv. Václava 


Další možnost sledování mše svaté je z farnosti Klokoty


On-line přenos mše svaté z farnosti Mladá Vožice


*další přehled mší svatých přenášených on-line najdete na www.mseonline.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.