Diecézní centrum pro mládež
Diecézní centrum pro rodinu
Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Mládež

Christus vivit - Ježíš Žije

Posynodální papežská exhortace Christus vivit - on-line ke stažení ZDARMA.
Datum konání akce
31. 8. (9:00) - 1. 9. 2021

CHRISTUS VIVIT 

Jedná se o výsledný dokument ze synody o mládeži z řijna 2018. Téma synody bylo ,, Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". 

Papež František v posynodní "exhortaci ,, Christus vivit" povzbuzuje mladé lidi k tomu, aby hledali Boha a nacházeli k němu nové cesty. Vychází přitom z Písma, ale i z odkazů světců, kteří mohou být mladým inspirací. Nevyhýbá se ani obtížným tématům - fungování křesťanských společenství v postmoderní době a s ní spojených podob pastorace mládeže, možnostem evangelizace a duchovnímu rozlišování podle sv. Ignáce. Papež František promlouvá k dnešním mladým lidem jazykem současným, nepodbízivým, a přitom porozumivým.

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.