Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Diecézní centrum pro mládež
Diecézní centrum pro rodinu
Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Farnost
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Postní almužna 2021

Stejně jako v minulých letech bychom Vám rádi nabídli možnost zapojit se do Postní almužny.
Datum konání akce
21. 2. - 4. 4. 2021

Výtěžek z Postní almužny bude tento rok využit na podporu rodin. Polovina výtěžku přispěje na pastoraci rodin prostřednictvím Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém a druhá polovina přispěje na pomoc rodinám v nouzi prostřednictvím Diecézní charity České Budějovice.

Papírové postní pokladničky si můžete vyzvednout ve Vašem kostele. Na konci doby postní, nejpozději do neděle 11. dubna 2021, přineste pokladničku s Vaší almužnou zpět do kostela a předejte knězi, případně tomu, koho pan farář určí. Kněz či pověřená osoba z farnosti následně výtěžek z pokladniček sečte a odešle na účet Diecézní charity, která polovinu výtěžku předá Pastoračnímu středisku. Druhou možností je poukázat Vaši almužnu přímo na účet Diecézní charity České  Budějovice, která pak Váš příspěvek rozdělí na polovinu mezi DCH a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického. Číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 20214501

Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.