Diecézní centrum pro rodinu
Pastorační středisko

Rok Rodina Amoris Laetitia

Na Slavnost sv. Josefa 19. 3. 2021 začíná Rok Rodina Amoris Laetitia. Pastorační středisko pro vás vytvořilo k této příležitosti mnoho zajímavých programů. Stačí si vybrat :-)
Datum konání akce
31. 7. 2021

19. března slavíme Slavnost sv. Josefa a při této příležitosti začal rok Rodina Amoris laetitia.

Papež František v neděli o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa ohlásil významné téma roku 2021  Rok rodiny s názvem Rodina Amoris Laetitia. Svatý Otec tak učinil při modlitbě Angelus. Témata  Roku se věnují úloze rodiny v církvi, podpoře párů na cestě k manželství a při obtížích partnerského života. Rok rodiny začne 19. března 2021 na slavnost svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin v Římě. Datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku.

K příležitosti 150. jubilea dekretu blahoslaveného papeže Pia IX. „Quemadmodum Deus“ o sv. Josefovi, patronu katolické církve vyhlásil dne 8. prosince 2020 papež František Rok sv. Josefa. Chtěl tak zdůraznit důvěru celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše. Před 150 lety bylo příčinou dekretu těžké a smutné dobové postavení církve pronásledované nepřáteli, dnes je doprovázeno celosvětovou pandemií COVID-19.

Pastorační střediko k této příležitosti vytvořilo:

Nový audio seriálí o sv. Josefovi z Nazaretu z knihy Stín otce od autora Jana Dobraczyńskiho.

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris Laetitia

 

Pozdrav všem rodinám od diecézního vikáře pro pastoraci

biskupa Mons. Pavla Posáda

Svatý Josef a Svatá Rodina pohledm historika Prof. PaeDr. Martina Weise, Ph.D.

Četba na pokračování z nádherné exhostace Amoris Laetitia

Série podcastů na téma výchova dětí ve víře.

Série podcastů na téma vztahy mezi manželi a v rodině

Virtuální desátek sv. Josefa

S laskavým souhlasem P. Josefa Prokeše Novéna k sv. Josefovi 

A nezapomněli jsme ani na děti: otec Petr vypravuje dětem o sv. Josefovi

Všechny výše zmíněné produkce najdete je v sekci Rok rodiny a sv. Josefa na domovské stránce YouTubeProlidi.online. Prosím sdílejte je se svými přáteli. Podcasty jsou většinou velmi nízkoprahové a tudíž přijatelné i pro hledající a vlažné křesťany. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí tak bychom chtěli uspořádat poutě za rodiny na různých poutních a dalších méně významných místech naší diecéze. Postupně Vás budeme o tom informovat.

Papež nám nabízí odpustky, abychom modlitbami a dobrými skutky získali útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba. Apoštolská penitenciárie k tomu vydala dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků. Vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, aby
v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle. Během této doby je věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa, umožněno získat mimořádné plnomocné odpustky, a to za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce). Dokument uvádí 13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky, a to 19. dne jakéhokoli měsíce nebo kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici. Odpustky lze získat využitím jakékoli z těchto příležitostí:

1.       po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš;

2.       zúčastnit se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi;

3.       vykonat nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství po příkladu sv. Josefa;

4.       pomodlit se svatý růženec v rodině;

5.       pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár;

6.       svěřit každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa;

7.       prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná;

8.       pomodlit se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování;

9.       pomodlit se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např.
„K tobě, svatý Josefe“ ve výroční dny 19. března a 1. května, na svátek Svaté rodiny,

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.