Děti
Diecézní centrum pro rodinu
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Rok Rodiny Amoris Laetitia

Na Slavnost sv. Josefa 19. 3. 2021 začíná Rok Rodiny Amoris Laetitia. Pastorační středisko pro vás vytvořilo k této příležitosti mnoho zajímavých programů. Stačí si vybrat :-)
Datum konání akce
14. 9. 2021 (8:15 - 9:15)

19. března slavíme Slavnost sv. Josefa a při této příležitosti začal rok Rodina Amoris laetitia.

Papež František v neděli o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa ohlásil významné téma roku 2021  Rok rodiny s názvem Rodina Amoris Laetitia. Svatý Otec tak učinil při modlitbě Angelus. Témata  Roku se věnují úloze rodiny v církvi, podpoře párů na cestě k manželství a při obtížích partnerského života. Rok rodiny začne 19. března 2021 na slavnost svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin v Římě. Datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku.

K příležitosti 150. jubilea dekretu blahoslaveného papeže Pia IX. „Quemadmodum Deus“ o sv. Josefovi, patronu katolické církve vyhlásil dne 8. prosince 2020 papež František Rok sv. Josefa. Chtěl tak zdůraznit důvěru celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše. Před 150 lety bylo příčinou dekretu těžké a smutné dobové postavení církve pronásledované nepřáteli, dnes je doprovázeno celosvětovou pandemií COVID-19.

Národní centrum pro rodinu vás zve ke zhlédnutí videí k Roku rodiny, které mají pod videem metodiku, jak téma ještě dál rozvíjet ve vašich společenstvích. Stačí kliknout pod videem na průvodce. Každý měsíc bude přidáno další téma.

Video a průvodce k 1. videu s tématem Vykročit společně najdete zde 

Video a průvodce k 2. videu s tématem Rodina ve světle Slova Božího najdete zde 

Video a průvodce k 3. videu s tématem Povolání rodiny najdete zde 

Video a průvodce k 4. videu s tématem Láska v manželství najdete zde 

Video a průvodce k 5. videu s tématem Věčnost a krása lásky je zde

Video a průvodce k 6. videu s tématem Plodná láska je zde

Video a průvodce k 7. videu s tématem Povolání k misii je zde

 

Video a prů vodce k 8. videu s tématem: Vzdělávání dětí: poslání, výzva, radost je zde 

Pastorační střediko Biskupství českobudějovické k této příležitosti vytvořilo:

Čtení na pokračování z knihy Srdce táty od Osvalda Poliho: Existuje otcovský styl výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem?

Najdete zde

 

Nový audio seriálí o sv. Josefovi z Nazaretu z knihy Stín otce od autora Jana Dobraczyńskiho.

 

Pozdrav všem rodinám od diecézního vikáře pro pastoraci

biskupa Mons. Pavla Posáda

Svatý Josef a Svatá Rodina pohledm historika Prof. PaeDr. Martina Weise, Ph.D.

Četba na pokračování z nádherné exhostace Amoris Laetitia

Série podcastů na téma výchova dětí ve víře.

Série podcastů na téma vztahy mezi manželi a v rodině

Virtuální desátek sv. Josefa

S laskavým souhlasem P. Josefa Prokeše Novéna k sv. Josefovi 

A nezapomněli jsme ani na děti: otec Petr vypravuje dětem o sv. Josefovi

Všechny výše zmíněné produkce najdete je v sekci Rok rodiny a sv. Josefa na domovské stránce YouTubeProlidi.online. Prosím sdílejte je se svými přáteli. Podcasty jsou většinou velmi nízkoprahové a tudíž přijatelné i pro hledající a vlažné křesťany. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí tak bychom chtěli uspořádat poutě za rodiny na různých poutních a dalších méně významných místech naší diecéze. Postupně Vás budeme o tom informovat.

Papež nám nabízí odpustky, abychom modlitbami a dobrými skutky získali útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba. Apoštolská penitenciárie k tomu vydala dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků. Vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, aby
v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle. Během této doby je věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa, umožněno získat mimořádné plnomocné odpustky, a to za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce). Dokument uvádí 13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky, a to 19. dne jakéhokoli měsíce nebo kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici. Odpustky lze získat využitím jakékoli z těchto příležitostí:

1.       po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš;

2.       zúčastnit se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi;

3.       vykonat nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství po příkladu sv. Josefa;

4.       pomodlit se svatý růženec v rodině;

5.       pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár;

6.       svěřit každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa;

7.       prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná;

8.       pomodlit se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování;

9.       pomodlit se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např.
„K tobě, svatý Josefe“ ve výroční dny 19. března a 1. května, na svátek Svaté rodiny,

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

 

 

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.