Děti
Dospělí
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Cesta světla

Datum konání akce
30. 4. 2021

Co je Cesta světla?

Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého.

Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu může pomoci věřícím porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení.

 

* Cestu světla a všechny materiály jsme si půjčili z webu Centra pro katechezi z Olomouce. 

Soubory ke stažení

velikost 71 KB
velikost 28 KB
velikost 40 KB
velikost 33 KB
velikost 763 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.