Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Farnost
Pastorační středisko
Senioři

Světový den prarodičů a seniorů

V neděli 23. července 2023 si budeme kromě 16. neděle v mezidobí také připomínat Světový den prarodičů a seniorů. Pro letošní rok papež František připravil poselství a také stanovil motto: „Jeho milosrdenství je od věků na věky“ (Lk 1,50).
Datum konání akce
23. 7. 2023
Zdroj: https://www.cirkev.cz/

Tento biblický verš, zvolený za motto III. Světového dne prarodičů a seniorů, vyjadřuje pouto se Světovými dny mládeže, které bude v krátkém časovém odstupu, tedy na počátku srpna, hostit portugalský Lisabon (1. – 6. 8.)

Téma těchto Světových dní mládeže: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39) totiž ukazuje mladičkou Marii, která putuje za svou starší sestřenicí Alžbětou, aby pak v jejím domě pronesla Magnificat a vyzpívala v něm sílu pramenící ze spojenectví mezi mladými a starými lidmi.

U příležitosti Světového dne seniorů a prarodičů bude Svatý otec předsedat eucharistii ve Vatikánské bazilice. Zároveň vyzývá jednotlivé farnosti, diecéze, církevní sdružení a společenství po celém světě, aby tento den oslavily ve svém vlastním pastoračním kontextu, uzavírá tiskové sdělení vatikánského dikasteria.

V příloze naleznete pastýřský list spolu s přímluvami od našich biskupů a poselství Svatého otce.

Plnomocné odpustky při návštěvě bohoslužeb
Apoštolská penitenciárie svým dekretem z 15. června 2023 na základě pravomocí, které jí svěřil Svatý otec, uděluje k této příležitosti plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní na slavnostní liturgii, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.

Odpustky při setkání se seniory
Také uděluje na stejný den plnomocné odpustky věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě svých starších bratří a sester nacházejících se v nouzi nebo v nesnázích (např. nemocných, opuštěných, postižených…), ať už osobně, nebo virtuálně prostřednictvím komunikačních prostředků.
Plnomocné odpustky mohou být uděleny také starším nemocným a všem těm, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, za podmínky distancování se od jakéhokoli hříchu a úmyslu splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně spojí se slavením Světového dne a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života, zvláště když jsou slova a liturgická slavení Svatého otce přenášena sdělovacími prostředky.

 

Modlitba k Světovému dni prarodičů a starých lidí

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.