Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Farnost
Pastorační středisko
Senioři

Světový den prarodičů a starých lidí 25. července

K příležitosti svátku uvedení Páně do chrámu a na připomínku starců Simeona a Anny papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy bude konat 4. neděli v blízkosti památky Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů.
Datum konání akce
24. 7. - 25. 7. 2021

“Jsem s tebou po všechny dny”, to je Pánův příslib, který dal učedníkům před vystoupením na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědečku a drahá babičko." říká papež ve svém poselství pro tento den. Text z video poselství si můžete přečíst zde. Papež v něm poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší generaci: sny, paměť a modlitba.

První Světový den prarodičů a starých lidí papež František vyhlásil 31. ledna při promluvě před mariánskou modlitbou Anděl Páně. 

Se Světovým dnem prarodičů a starých lidí je také spojeno získání plnomocných odpustků - více zde. 

Videoposelství Mons. Jana Graubnera

Olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner k této příležitosti připravil své videoposelství, ve kterém všechny seniory a prarodiče zdraví a představuje jim papežovo poselství pro tento den.

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a starých lidí

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.