Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Pastorační středisko
Senioři

Duo AMDG opět hraje pro babičky a dědečky v domovech seniorů

Lenka Krištofová a otec Tomas van Zavrel opět písničkami a povídáním, tentokrát o sv. Ludmile, povzbudí a potěší staré a nemocné lidi i jejich pěčovatele.
Datum konání akce
20. 8. 2021

Hudební pásmo Diecézní centrum pro seniory nabídlo v domovech seniorů a podobných zařízeních v naší diecézi na týden od 26. do 30. 7. a od 16. do 20. 8. Vystupovat budou v 11 zařízeních. V roce, kdy si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily, chceme i toto pásmo věnovat této naší první světici.

Babičky a dědečkové se budou moci na základě legendy a životopisu sv. Ludmily něco dozvědět o této naší svaté kněžně. Uvědomí si, že i ona byla manželkou a babičkou a musela se potýkat s mnoha těžkostmi ve svém životě. Ale co se stala křesťankou, svěřila svůj život Bohu. Vybrané příběhy je pak uvedou do vzpomínek na své dětství, dospívání, rodičovské či prarodičovské role a utvrdí je v tom, jak jsou důležití i v této fázi života pro všechny, kdo se s nimi setkávají. Příběhy jsou většinou vybrány z knih s příběhy od B. Ferrera.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.