Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Misijní neděle - světový den modliteb za misie

Každoročně předposlední neděli v říjnu slavíme Světový den modliteb za misie. V České republice je tento den známý pod názvem Misijní neděle.
Datum konání akce
24. 10. 2021

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Misijní neděli nejlépe oslavíte ve společenství při liturgii, setkáních a modlitbách. Můžete obohatit průběh mše svaté, připravit výstavu, uspořádat jarmark nebo představení o životě misionářů, nabídnout misijní materiály a velkoryse přispět do sbírky na misie. 

Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání a tak šířit radost Božího království. Misijní neděle je pro nás šancí ukázat lásku a solidaritu s bratry a sestrami ve světě, kteří sdílejí naši víru.

Když předkládáme své modlitby, spojujeme se s misiemi kdekoliv na světě do jednoho společenství, dodáváme jim odvahu šířit Boží slovo a svým darem se podílíme na Kristově výzvě sytit hladové, oblékat nahé, ujímat se pocestných, nemocných a lidí na okraji společenského zájmu.

 

Soubory ke stažení

velikost 136 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.