Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Farnost
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Setkání na faře v Borovanech

Pastorační středisko nově nabízí program podporující společenství ve farnostech. V sobotu 1. října odpoledne můžete přijít na faru v Borovanech.
Datum konání akce
1. 10. 2022 (15:00 - 17:30)

Program:

15:00 promluva

16:00 modltiba chval

Hlídání dětí během katecheze zajištěno, děti lze přihlásit na kontaktu: katerina.f.t.pribylova@gmail.com.

Programem provází: chválící trio AMDG, duchovní doprovod otec Tomas van Zavrel.

Program lze objednat i do dalších farností, a to u otce Tomase van Zavrela. 

Nabízený program: promluva, modlitba chval, mše svatá – dle domluvy.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.