Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Farnost
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Setkání na faře v Nepomuku

Pastorační středisko nově nabízí program podporující společenství ve farnostech. První setkání bude v sobotu 1. října na faře v Borovanech.
Datum konání akce
29. 10. 2022 (16:00 - 19:00)

Program:

16:00 promluva

17:00 mše svatá

18:00 večer chval

Programem provází: chválící trio AMDG, duchovní doprovod otec Tomas van Zavrel.

Program lze objednat i do dalších farností, a to u otce Tomase van Zavrela. 

Nabízený program: promluva, modlitba chval, mše svatá – dle domluvy.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.