Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Senioři

Nightfever

Večer, v němž může každý příchozí prožít, že ,,Bohu na Tobě záleží".
Datum konání akce
27. 1. 2023 (18:00 - 20:00)

Mezinárodní iniciativa křesťanů, která má kořeny v katolické církvi. 

Cílem je pomoci těm, kteří jsou daleko od církve, setkat se s Bohem a zakusit jeho lásku a milosrdenství. 

Proto zveme lidi cestou z kina nebo třeba na koncert, aby chvíli strávili v kostele a nechali se dotknout Boží přítomností. Mohou zde zapálit svíčku jako symbol svých starostí a myšlenek.

Uvnitř kostela je vystavena eucharistie k adoraci, současná křesťanská hudba, možnost napsat modlitební úmysl, nabídka Božího slova na kartičkách, kněží, kteří udílejí požehnání nebo svátost smíření, k dispozici je přímluvná modlitba, podpora, rada, povzbuzení. 

Kdo by jste se rádi zapojili do realizace, napište na nemcova@bcb.cz.

Znáte pár lidí ze svého okolí, kteří by do toho šli rádi s námi? Pak můžeme zrealizovat Nightfever třeba právě u vás ve farnosti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.