Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Duchovní obnova - Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve

Přijďte se ztišit, odpočinout a načerpat nové síly v Boží blízkosti a ve společenství věřících lidí.
Datum konání akce
31. 3. - 2. 4. 2023

Součástí programu jsou krátké a výstižné přednášky lidí, kteří žijí živý vztah s Bohem, společné modlitby, adorace, mše sv., sdílení a možnost přijetí osobní přímluvné modlitby za vaše potřeby.

Přihlášky naleznete zde: https://forms.gle/7Sb7A7ft2LxZBsRM6

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.