Diecézní centrum pro rodinu
Mládež

Vztahy a sexualita

Jak se tvoří vztahy, význam sexuality v životě člověka, sex je dar, láska je mentální proces.
Datum konání akce
30. 9. 2023

Diecézní centrum pro rodinu společně s Diecézním centrem pro mládež nabízí SŠ, SOU a učňovským oborům program zaměřený na vztahy, lásku, sexualitu a sex. 

Obsah programu: 

  • láska v historii, ve filmech a literatuře,
  • svoboda, sebepoznání, seberegulace, motivace, sociální dospělost,
  • jak se tvoří vztah, seznamování a autencitita, rozdlím mezi tolerancí a respektem,
  • význam sexuality, sex je dar,
  • láska není emoce, láska je mentální proces

Program a diskuzi vede Mgr. Martina Fürstová - ředitelka Diecézního centra pro rodinu, manželka a matka a Mrg. Rafael Kaca - ředitel Diecézního centra pro mládež - katolický kněz. 

Využití v tematických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis a občanská výchova)

Člověk a příroda (Přírodopis)

Program zajímavou a zábavnou formou žákům představuje problematiku budování a udržení zdravých partnerských vztahů. I když se jedná o téma, které se probírá v rámci výuky, pro žáky je podnětné slyšet tyto informace také od někoho jiného, tzv. ze života. vyučující Mgr. Bc. Marie Benešová ze Střední odborné školy elektrotechnické, Centra odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Program si lze objednat zde: http://www.vstupydoskol.cz/vyukovy-program/102 nebo na tel. čísle 731 402 820 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.