Katecheze Dobrého Pastýře

Ve dnech 22. - 24. září 2023 se bude v CMŠ školce v Lipenské ulici v Českých Budějovicích konat program Katecheze Dobrého Pastýře určený pro rodiče, katechety a učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ pod vedením Dr hab. Barbary Surmy, prof AIK.
Datum konání akce
22. 9. (15:00) - 24. 9. 2023 (16:00)

Srdečně zveme všechny rodiče, katechety a učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ. na seminář Katecheze Dobrého Pastýře konaný ve dnech 22. - 24. září 2023 na CMŠ v Lipenské ulici v Českých Budějovicích. Seminář povede paní Dr hab. Barbara Surma. Přihásit se můžete do 15. 9. 2023 a cena za všechny tři dny činí částku 1000, - Kč.

Budeme se zde věnovat následujícím tématům: Ježíš Dobrý Pastýř

  • společně (děti i já) objevovat a navazovat vztah s Ježíšem;
  • umožnit dětem radovat se z Ježíšovy lásky k nim;
  • odhalovat, že Bůh je láska, která chrání a odpouští;
  • utvářet pocit důstojnosti a osobní hodnoty před tváří Boží lásky;
  • uvést do modlitby chválů a díků.

                                                                            Počátky eucharistie

  • odhalovat vztah mezi Bohem a liturgií;
  • uvádět do pochopení podstaty mše svaté jako Ježíšovi přítomnosti v chlebě a víně;
  • odhalovat význam ovčírna - společenství lidí shromážděných kolem dobrého Pastýře;
  • pomáhat odhalovat souvislosti mezi Poslední večeří, smrtí, vzkříšením a mší svatou; přiblížit historii mše svaté a její rozšíření v čase a prostoru;
  • pomáhat vědomě se účastnit mše svaté. 

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.