Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí

Škola křesťanského života a evangelizace

Možnost přihlášení na formační duchovní obnovu na Hosíně je otevřená.
Datum konání akce
13. 9. (17:00) - 15. 9. 2024 (15:00)

Nadšení věřící, kteří touží po životě ve společenství a po prohloubení svého vztahu s Pánem a zkvalitnění své služby v Církvi, se scházejí několikrát za rok ve Škole křesťanského života a evangelizace. Tato škola, která se také nazývá Škola Marie z Nazareta, Matky Církve, pořádá formační duchovní obnovy, které mají za cíl uvést angažované věřící teoreticky i prakticky do: 1) podstaty křesťanské víry (kérygma), 2) učednictví - jak být učedníkem Ježíše Krista, vystavět život na Božím slově, nechat se vést Duchem Svatým a 3) cesty ke svobodě - jak se zbavit hříchů, slabostí, překážek, které mi brání jít za Kristem.

Pro ty, kdo ještě neví, Škola je víceletým formačním hnutím. Jeho cílem je uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v Církvi, farnosti, nebo i v různých světských sdruženích, hnutích, event. společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem.

Za tímto účelem se každý rok nabízí 4 setkání: 3x víkendové setkání (obvykle podzim, zima, jaro) a 1x desetidenní setkání v létě. Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení svého místa v Církvi a v aktivní službě. Poslední rok je věnován prohloubení duchovního života. Školu duchovně zašťituje otec Tomas van Zavrel.

Jsou vypsány 4 termíny duchovních obnov: 5. - 7. 1. 2024, 15. - 17. 3. 2024, 17. - 19. 5. 2024 a 13. - 15. 9. 2024. Každý víkend nabízí společenství, katecheze, modlitbu, agapé a má stejnou strukturu, ale vždy jiné téma. Je možné se účastnit jen jednoho víkendu, ale mnozí, kdo zažili toto krásné společenství, hloubku společné modlitby a bohatství přednášek, se pravidelně vracejí.

 

Přihlásit se je možné prostřednictvím tohoto formuláře

 

Více informací o Škole najdete na www.skolamarie.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.