Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí
Farnost
Mládež
Senioři

Letní setkání dětí a mládeže 2024 „Projekt Tau“

I v letošním roce přicházíme s nabídkou letního setkání pro děti a mládež. Setkání zajišťuje DEMDAAL z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Prachatice, Netolice a Strunkovice nad Blanicí.
Datum konání akce
28. 7. - 7. 8. 2024

Všechny podrobnosti kolem DEMDAAL z.s. naleznete na webových stránkách www.demdaal.cz. Na těchto stránkách budou také v elektronické podobě k dispozici veškeré informace o letním setkání. Ty budeme postupně doplňovat.

Společně se účastníme her, soutěží, tvořivých, sportovních a hudebních aktivit, duchovních témátek a bohoslužeb.
Věkové omezení: Setkání je určeno pro děti od ukončené první třídy ZŠ, horní věková hranice je omezena 18. rokem, pro děti vyšších tříd ZŠ a pro dospívající mládež je připraven samostatný program.
Cena setkání: základní: 4 100Kč/dítě, sponzorská: 4 800Kč/dítě
Pokud by byla výše ceny překážkou účasti Vašeho dítěte na tomto setkání, kontaktujte prosím svou katechetku nebo hlavní vedoucí R. Novákovou – určitě najdeme řešení.
Informujte se prosím také u svých zdravotních pojišťoven, některé přispívají na táborové pobyty dětí.

Protože jsme nezisková organizace, chtěli bychom Vás tímto poprosit o sponzorování naší činnosti, budeme vděčni za jakýkoli finanční dar, který je možné zaslat na číslo účtu 235061684/0300 u ČSOB. Samozřejmostí pak bude vystavení sponzorské smlouvy. Bude tak umožněna i účast dětem, pro které by setkání bylo obtížně dostupné. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Soubory ke stažení

velikost 1 347 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.