Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Diecézní centrum pro mládež
Diecézní centrum pro rodinu
Diecézní centrum pro seniory
Dospělí
Farnost
Mládež
Pastorační středisko
Senioři

Postní almužna 2024

Stejně jako v minulých letech bychom Vám rádi nabídli možnost zapojit se do Postní almužny.
Datum konání akce
14. 4. 2024

Výtěžek z Postní almužny 2024 bude využit z jedné poloviny na podporu evangelizačních projektů - církev pro svět prostřednictvím Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického, druhou polovinu využije Charita na rozvoj péče o seniory v českobudějovické diecézi.

Papírové postní pokladničky si můžete vyzvednout ve Vašem kostele. Na konci doby postní, nejpozději do poloviny dubna 2024, přineste pokladničku s Vaší almužnou zpět do kostela a předejte knězi, případně tomu, koho pan farář určí. Kněz či pověřená osoba z farnosti následně výtěžek z pokladniček sečte a odešle na účet Diecézní charity, která polovinu výtěžku předá Pastoračnímu středisku. 

Druhou možností je poukázat Vaši almužnu přímo na účet Diecézní charity České  Budějovice. Číslo účtu: 1000039938/5500,variabilní symbol: 20244501.

Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny!

Postní almužnu v českobudějovické diecézi organizuje Diecézní charita České Budějovice společně s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.