AKLA - kurz aktivních laiků

Akla je zkratka kurzu pro aktivní laiky ve farnostech. Tento dvouletý kurz Celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě JU nebude v akademickém roce 2019/2020 otevřen, protože se otevírá Katechetický kurz. Máte-li přesto zájem o Aklu, kontaktujte nás a pokud vás bude dostatečný počet, můžeme Aklu otevřít v dalších akademických letech.

Kurz pro aktivní laiky farních společenství na TF JU

Cílová skupina: aktivní laici ve farnostech, katecheti, akolyté

Cíle: absolventi kurzu budou pomáhat faráři rozvíjet a tvořit pastorační činnost ve farnosti (vytvářet programy pro různé věkové kategorie), vytvářet z farnosti společenství

Podmínky pro zájemce: doporučení faráře, absolvování kurzu a získání osvědčení

Délka kurzu: kurz je dvouletý od října  do května. V jednom semestru budou tři výukové soboty. Konec semestru bude zakončen jednodenní/dvoudenní duchovní obnovou. Začátek kurzu bude zahájen adaptačním dvoudenním pobytem.

Studijní nároky účastníků: každý účastník si vybere na konci semestru téma z nabídky předmětů a vypracuje seminární práci, kterou bude obhajovat formou skupinového zkoušení/diskuse (kolokvium), při němž vyučující ověří nejen znalosti účastníků, ale i jejich schopnost interagovat s ostatními. V každém semestru se účastník zúčastní katecheze nebo jiného setkání, které vedou zkušení katecheti, a v kolokviích bude tuto zkušenost reflektovat. Na závěr celého kurzu účastník vypracuje závěrečnou seminární práci.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.