Cyklus A

Minikatecheze jsou pomůckou při liturgii. Jsou připraveny pro mladší a starší děti a pro děti, které během liturgie odcházejí mimo liturgický prostor. Minikatecheze lze využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze jsou určeny jako pomůcka pro liturgii kněžím, jáhnům, akolytům a katechetům/kám a lze je využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze vytvořilo Diecézní centrum pro katechezi v Českých Budějovicích.
 • Minikatecheze na 1. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list

Pro starší děti: metodikapracovní list 1., list 2., list 3. a list 4.

Mimo liturgický prostor: metodika - aktivní a metodika - kreativní, návod k pracovnímu listu 1. a návod k pracovnímu listu 2. a pracovní list 1. a pracovní list 2.

 •  Minikatecheze na 2. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 1., list 2, list 3, list 4, list 5, list 6

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika - kreativní, pracovní list 1, list 2, list 3, list 4, list 5. 

 • Minikatecheze na 3. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimno liturgický prostor: metodika - kreativní 

 • Minikatecheze na 4. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní list 3, pracovní list 4,  pracovní list 5 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 1, pracovní list 2 

 • Minikatecheze Slavnost Narození Páně:

Pro mladší děti: metodika 1 a pracovní list, metodika 2 a pracovní list 1, pracovní list 2

Pro starší děti: metodika  a pracovní list  

Mimo liturgický prostor: metodika a pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní list 3 

 • Minikatecheze Svátek Svaté rodiny:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 

Pro starší děti: metodika a pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika

 •  Minikatecheze Slavnost Zjevení Páně:

Pro mladší děti: metodika a hvězda malá 

Pro starší děti: metodika a obrázek myrhy 

Mimo liturgický prostor: metodika a hvězda velká 

 • Minikatecheze Křest Páně

Pro mladší děti: metodika a příloha Ježíš , příloha Duch sv., příloha Jan Křtitel 

Pro starší děti: metodika, příloha Boží Trojice 

Mimo liturgický prostor: metodika a noty 

 • Minikatecheze 2. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika a pracovní list 

 • Minikatecheze 3. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze Svátek Uvedení Páně do chrámu

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika, pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 

 • Minikatecheze 5. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika, mapa pro starší děti 

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 

 • Minikatecheze 6. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika  

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 1, pracovní list 2   

 • Minikatecheze 7. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, příloha 

Pro starší děti: metodika, příloha 

Mimo liturgický prostor: metodika,  příloha

 • Minikatecheze 1. neděle postní

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 2. neděle postní

Pro mladší děti: metodika, příloha 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 3. neděle postní

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děrti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 4. neděle postní

Pro mladší děti:  metodika 

Pro starší děti: metodika 

 • Minikatecheze 5. neděle postní

Pro mladší děti: metodika, příloha č. 1 a příloha č. 2 mapa 

Pro starší děti: metodika, příloha č. 1 Lazar a příloha č. 2 Ježíš 

 • Minikatecheze Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mimo liturgický prostor: metodika a příloha 

 • Minikatecheze 2. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika,  obrázek na vybarvení Faustyna 

Pro starší děti: metodika, křížovka 

 • Minikatecheze 3. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

 • Minikatecheze 4. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika,   obrázek 

Pro starší děti: metodika 

 • Minikatecheze 5. neděle velikonoční

Pro všechny: metodika 

 • Minikatecheze 6. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika, obrázek 

Pro staší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 7. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika, modlitba

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika, Dary Ducha sv. - šifra 

 • Minikatecheze Slavnost Seslání Ducha svatého 

Pro mladší děti: metodika, Dary Ducha sv. - plody 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika, Dary Ducha sv. - šifra 

 • Minikatecheze Salavnost Nejsvětější Trojice

Pro mladší děti: metodika,  obrázek

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika, obrázky

 • Minikatecheze 11. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, kartička

Pro starší děti: metodika, modlitba

Mimo liturgický prostor: metodika, obrázek 

 • Minikatecheze 12. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, obrázek

Pro starší děti: metodika, obrázek

Mimo liturgický prostor: metodika, texty 

 • Minikatecheze 13. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list   

 • Minikatecheze Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Pro mladší děti: metodika, obrázek na vybarvení

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 

 • Minikatecheze 15. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 

 • Minikatecheze 16. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 17. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika, příloha 

Mimo liturgický prostor: metodika, příloha 

 • Minikatecheze 18. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, příloha

Pro starší děti: metodika, věta evangelia 

Mimo liturgiský prostor: metodika 

 • Minikatecheze 19. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika

Pro starší děti: metodika a příloha

Mimo liturgický prostor: metodika a příloha  

 • Minikatecheze 20. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika, příloha 

 • Minikatecheze 21. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, obrázek 

Pro starší děti: metodika, obrázek je stejný jako u ml. dětí

Mimo liturgický prostor: metodika, obrázek je stejný jako u ml. dětí

 • Minikatecheze 22. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, obrázek

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 

 • Minikatecheze 23. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika, pracovní list 

Pro starší děti: metodika, obrázek

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 24. neděle v mezidobí

pro mladší děti: metodika a pracovní list

pro straší děti: metodika a pracovní list 

mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 25. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 

Pro starší děti: metodika a pomůcka 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 26. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a obrázek 

Pro starší děti: metodika a obrázek 

Mimo liturgický prostor: metodika a pracovní list 

 • Minikatecheze 27. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list

Pro starší děti: metodika a obrázek 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 28. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list

Pro starší děti: metodika a pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 29. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 

Pro starší děti: metodika a pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 30. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 

Pro starší děti: metodika a kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika a srdíčko 

 • Minikatecheze Slavnost všech svatých

Pro mladší děti: metodika 

Pro staší děti: metodika a pracovní list 

 • Minikatecheze 32. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list

Pro starší děti: metodika a pracovní list 

 • Minikatecheze 33. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 

Pro starší děti: metodika a plakát 

 • Minikatecheze Slavnost Krista Krále

Pro mladší děti: metodika a koruna 

Pro starší děti: metodika a pracovní list 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.