Cyklus A

Minikatecheze jsou pomůckou při liturgii. Jsou připraveny pro mladší a starší děti a pro děti, které během liturgie odcházejí mimo liturgický prostor. Minikatecheze lze využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze jsou určeny jako pomůcka pro liturgii kněžím, jáhnům, akolytům a katechetům/kám a lze je využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze vytvořilo Diecézní centrum pro katechezi v Českých Budějovicích.
  • Minikatecheze na 1. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list

Pro starší děti: metodikapracovní list 1., list 2., list 3. a list 4.

Mimo liturgický prostor: metodika - aktivní a metodika - kreativní, návod k pracovnímu listu 1. a návod k pracovnímu listu 2. a pracovní list 1. a pracovní list 2.

  •  Minikatecheze na 2. neděli adventní:

Pro maldší děti: metodika a pracovní list 1., list 2, list 3, list 4, list 5, list 6

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika - kreativní, pracovní list 1, list 2, list 3, list 4, list 5. 

  • Minikatecheze na 3. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimno liturgický prostor: metodika - kreativní 

  • Minikatecheze na 4. neděli adventní:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní list 3, pracovní list 4,  pracovní list 5 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika, pracovní list 1, pracovní list 2 

  • Minikatecheze Slavnost Narození Páně:

Pro mladší děti: metodika 1 a pracovní list, metodika 2 a pracovní list 1, pracovní list 2

Pro starší děti: metodika  a pracovní list  

Mimo liturgický prostor: metodika a pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní list 3 

  • Minikatecheze Svátek Svaté rodiny:

Pro mladší děti: metodika a pracovní list 

Pro starší děti: metodika a pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika

  •  Minikatecheze Slavnost Zjevení Páně:

Pro mladší děti: metodika a hvězda malá 

Pro starší děti: metodika a obrázek myrhy 

Mimo liturgický prostor: metodika a hvězda velká 

  • Minikatecheze Křest Páně

Pro mladší děti: metodika a příloha Ježíš , příloha Duch sv., příloha Jan Křtitel 

Pro starší děti: metodika, příloha Boží Trojice 

Mimo liturgický prostor: metodika a noty 

 

  • Minikatecheze 2. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika a pracovní list 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.