Cyklus B

 • Minikatecheze 1. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + Jeden dárek navíc zde 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 2. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + sv. Barbora 

Pro starší děti: metodika + Procházka adventem 

 • Minikatecheze 3. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + úkoly 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 4. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + kartička 

Pro starší děti: metodika + obrázek 

 • Minikatecheze doba vánoční

Pro mladší děti: metodika + příloha č. 1 + příloha č. 2 + příloha č. 3 A+ příloha č. 3 B + příloha č. 3 C + příloha č. 4 + příloha č. 5 + příloha č. 6 + příloha č. 7 + příloha č. 8 + příloha č. 9 

Pro starší děti: metodika + příloha č. 7 myrha + příloha č. 8 Trojice 

Mimo liturgický prostor: metodika + noty 

 • Minikatecheze Slavnost Zjevení Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha 

Pro starší děti: metodika + obrázek 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha je stejná jako pro mladší děti

 • Minikatecheze Svátek Křtu Páně

Pro mladší děti: metodika + obrázek 

Pro starší děti: metodika 

 • Minikatecheze 2. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + modlitba 

Pro starší děti: metodika + modlitba je stejná jako u ml. dětí

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 3. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + otázky

Pro starší děti: metodika + modlitba 

Mimo liturgicky prostor: metodika + pracovní list  

 • Minikatecheze 4. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + desatero

Pro starší děti: metodika + obrázek 

Mimi liturgický prostor: metodika  + obrázek 

 • Minikatecheze 5. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika + heslo 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 6. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + plakát 

Pro starší děti: metodika + modlitba 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 1. neděle postní 

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 2. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + visačka 

Pro starší děti: metodika + evangelium 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 3. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + text 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 4. neděle postní

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika + kříž 

Mimo liturgický prostor: metodika + text + obrázky 

 • Minikatecheze 5. neděle postní

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika + kříž 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze Květná neděle

Pro mladší i starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 1A + příloha 1B + návod na loutku + obrázek 

 • Minikatecheze 2. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgickiý prostor: metodika 

 • Minikatecheze 3. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + smysly

Pro starší děti: metodika  + pracovní list

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 4. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + ovečka 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 •  Minikatecheze 5. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + kostka lásky

Pro starší děti: metodika + pomůcka

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 6. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + obrázek 

Pro starší děti: metodika + letáček 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 7. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + postavy 

 • Minikatecheze Letnice

Pro mladší děti: metodika

Pro starší děti: metodika + modlitba

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze Slavnost Nejsvětější Trojice

Pro mladší děti: metodika + modlitba

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + plakát 

 • Minikatecheze 10. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + skutky lásky 

Pro starší děti: metodika + pracovní list

 Mimo liturgický prostor: metodika + kostka lásky 

 • Minikatecheze 11. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika

Pro starší děti: metodika + kartička

Mimo liturgický prostor: metodika + obrázek  

 • Minikatecheze 12. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + Slovo života 

Pro staší děti: metodika + Slovo života 

Mimo liturgický prostor: metodika + Slovo života k vybarvení 

 • Minikatecheze 13. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + citáty

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 14. neděle v mezidobí 

Pro mladší děti: metodika + obrázek

Pro starší děti: metodika + credo 

Mimo litirgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 15. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + modlitba 

Pro starší děti: metodika + stopy 

Mimo liturgický prostor: metodika + modlitby 

 • Minikatecheze 16. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + obrázek 

Pro starší děti: metodika + věty evangelia 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 17. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + věta evangelia 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 18. neděle v mezidobí 

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + slovíčko 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 19. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + obrázek

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + písnička 1 + písnička 2 

 • Minikatecheze Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 21. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + věty 

Mimo liturgický prostor: metodika + srdíčka 

 • Minikatecheze 22. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostoe: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 23. neděle v mezidobí

Pro maldší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika 

 • Minikatecheze 24. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + otazník 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 25. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + modlitba

Pro starší děti: metodika + modlitba

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 26. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 27. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 28. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + pracovní list  

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 29. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + modlitba

Mimo liturgický prostor: metodika + písnička + obrázek 

 • Minikatecheze 30. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartička

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze  31. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze 32. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + obrázek 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika  + pracovní list  

 • Minikatecheze 33. neděle v mezidobí 

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 • Minikatecheze Slavnost Ježíše Krista Krále

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

 

 

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.