Cyklus C katecheti

Cyklus C Minikatecheze jsou pomůckou při liturgii. Jsou připraveny pro mladší a starší děti a pro děti, které během liturgie odcházejí mimo liturgický prostor. Minikatecheze lze využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze jsou určeny jako pomůcka pro liturgii kněžím, jáhnům, akolytům a katechetům/kám a lze je využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze vytvořilo Diecézní centrum pro katechezi v Českých Budějovicích.

Minikatecheze 1. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + cesta 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 2. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika+kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 3. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 4. neděle adventní 

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze Slavnost Narození Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha č. 1 + č.2 + č.3 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha č. A1 + B2 

Minikatecheze Svátek Svaté rodiny

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pro mladší děti: metodika + příloha + příloha + příloha 

Pro starší děti: metodika + příloha 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 

Minikatecheze 2. neděle po Narození Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 

Minikatecheze Slavnost Zjevení Páně

Pro mladší děti: metodika + myrha + kometa 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + obrázek 

Minikatecheze Svátek Křtu Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha děvčata + příloha chlapci

Pro starší deti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 

Minikatecheze 2. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.