Cyklus C katecheti

Cyklus C Minikatecheze jsou pomůckou při liturgii. Jsou připraveny pro mladší a starší děti a pro děti, které během liturgie odcházejí mimo liturgický prostor. Minikatecheze lze využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze jsou určeny jako pomůcka pro liturgii kněžím, jáhnům, akolytům a katechetům/kám a lze je využít i jako přípravu na liturgii při farní katechezi. Minikatecheze vytvořilo Diecézní centrum pro katechezi v Českých Budějovicích.

Minikatecheze 1. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + cesta 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 2. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika+kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 3. neděle adventní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 4. neděle adventní 

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze Slavnost Narození Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha č. 1 + č.2 + č.3 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha č. A1 + B2 

Minikatecheze Svátek Svaté rodiny

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pro mladší děti: metodika + příloha + příloha + příloha 

Pro starší děti: metodika + příloha 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 

Minikatecheze 2. neděle po Narození Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 

Minikatecheze Slavnost Zjevení Páně

Pro mladší děti: metodika + myrha + kometa 

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + obrázek 

Minikatecheze Svátek Křtu Páně

Pro mladší děti: metodika + příloha děvčata + příloha chlapci

Pro starší deti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + příloha 

Minikatecheze 2. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 3. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + mapa 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 4. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + mapa 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 5. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + modlitba 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list + ryby 

Minikatecheze 6. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + skutky milosrdenství 

Pro starší děti: metodika + skutky milosrdenství 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 7. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + zlaté pravidlo 

Mimo liturgický prostor: metodika 

Minikatecheze 8. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + list 

Mimo liturgický prostor: metodika 

Minikatecheze 1. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + modlitba 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 2. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + kartička 

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list

Minikatecheze 3. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartička 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 4. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartičky 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Minikatecheze 5. neděle postní

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika 

Minikatecheze Květná neděle

Pro mladší i starší děti děti: metodika + pracovní list + pracovní list + pracovní list 

Minikatecheze Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + symboly 

2. neděle velikonoční Svátek Božího milosrdenství

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + postavy 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

3. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + síť 

Mimo liturgický prostor: metodika 

4. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + křížovka 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

5. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + dopis + srdce 

6. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

7. neděle velikonoční

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + modlitba 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list  

Slavnost Nejsvětější Trojice

Pro mladší děti: metodika + modlitba 

Pro starší děti: metodika + pomůcka

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

12. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pomůcka 

Pro starší děti: metodika + pomůcka 

Mimo liturgický prostor: metodika + pomůcka 

13. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pomůcka 

Pro starší děti: metodika + pomůcka

Mimo liturgický prostor: metodika + pomůcka 

14. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pomůcka 

Po starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + pomůcka + písnička 

15. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

16. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

17. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

18. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + evangelium 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

19. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

20. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

21. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

22. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

23. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

24. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

25. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + kartičky 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

26. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostopr: metodika + pracovní list 

27. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + plakát 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

28. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

29. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika  + pracovní list

Pro starší děti: metodika

Mimo liturgický prostor: metodika + pracovní list 

30. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list

Pro starší děti: metodika + pracovní list 

Mimo liturgický prostor: metodika 

31. neděle v mezidobí

Pro mladší děti: metodika + pracovní list 

Pro starší děti: metodika 

Mimo liturgický prostor: 

32. neděle v mezidobí

Pro mladší děti:

Pro starší děti:

Mimo liturgický prostor: 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.