Dokumenty

Kanonická mise ke katechetické službě

Kanonickou misi – pověření biskupa musí mít každý laik i řádová sestra/bratr, kterého duchovní správce vybere, aby jménem církve soustavně a organizované vykonával katechetickou službu, tzn.:

  • vedl systematickou farní katechezi dětí a mládeže
  • vyučoval náboženství (náboženskou výchovu, křesťanskou etiku či obdobný předmět týkající se náboženství) na všech stupních a typech škol
  • vedl skupinové přípravy – katecheze k přijetí svátostí všech věkových skupin
  • připravoval katechumeny k přijetí svátostí
  • vedl jiné typy soustavných skupinových katechezí různého zaměření ( např. katecheze mládeže, dospělých, seniorů… biblické hodiny, hovory o víře….apod.)

O kanonickou misi pro katechetu žádá duchovní správce farnosti, kde katechetická činnost probíhá. Tento duchovní správce si katechetu vybírá, řídí, kontroluje a podporuje jeho formaci. Postará se, aby katecheta podle pokynů Diecézního centra pro katechezi vedl náležitou evidenci své činnosti a zúčastňoval se formačních setkáních katechetů.
Kanonické mise vyřizuje Diecézní centrum pro katechezi biskupství českobudějovického a uděluje diecézní biskup.
Žádost, podepsanou duchovním správcem a s přiloženou kopií dokladu o teologickém, případně nejvyšším dosaženém vzdělání katechety adresujte na Pastorační středisko.

Přihlášky na náboženství pro školní rok 2022/2023

Přihlášky jsou připraveny ke stažení, včetně GDPR

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.