Duchovní obnovy

Ježíš volá k obrácení. Tato výzva je podstatným prvkem hlásání království: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,15)

ZNOVU ZAKUSIT MODLITBU

Možnost přihlášení na třetí víkendovou duchovní obnovu je otevřená (účast pouze celý víkend). Datum konání třetí akce je 14. 6. - 16. 6. 2024. Tématem třetího víkendu budou promluvy na téma radostného, bolestného, slavného růžence a růžence světla. 

Ježíš říká: „Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Mt 7, 13-14). Modlitba jakožto setkání s Bohem, začíná vykročením na cestu k Bohu. Je to způsob, jak utváříme a vyjadřujeme svůj vztah k nebeskému Otci a vstupujeme do tajemství života, které On sám nám v Duchu sv. prostřednictvím svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista odhalil. Křtem jsme k této cestě byli uschopněni, neboť nám k tomu byly vlity božské ctnosti víry, naděje a lásky. Cesta modlitby je cesta Ježíšova, ale mnozí z nás však bojujeme s modlitbou, s naší roztržitostí, nechutí, netrpělivostí, chybějící prioritu a tudíž čas. Potřebujeme znovu zakusit sílu modlitby.

Bůh volá člověka od věčnosti k nejzazšímu společenství. Tomu říkáme existenciální nebo-li neustálá modlitba, ke které nás vyzývá sv. Pavel: „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.“ (1 sol, 5,17-18). Církev nám nabízí velkou škálu modliteb a každá z nich má svou hloubku. Ponořit se do ní je mnohdy náročné, ale Bůh nám totiž neslíbil bezstarostnou plavbu, ale bezpečný přístav.

Víkend, který je před námi vám chce nabídnout možnost znovu zakusit modlitbu, Boží blízkost, ve společenství sester a bratří, kteří se také chtěli vydat na tuto cestu. Proto je podmínka účasti na celém programu. Kromě mše svaté s výkladem, adorací Nejsvětější svátosti, společnou modlitbu Církve alias breviář, korunky Božího milosrdenství, zpytování svědomí, lectio divina a meditací nad obrazem strávíme i příjemné chvíle při přípravě pokrmů, samotného stolování a večerní posezení. Je možné přespat nebo dojíždět. Každý víkend se ve třech katechezí pokusíme odhalit poklad a hloubku té či oné modlitby.

Cena za víkend je doporučený příspěvek: 700 Kč strava, 700 Kč ubytování a program můžete ohodnotit podle toho, co jste prožili. Kdo nemá, dá méně a kdo má, dá více. Veškeré prostředky po odečtení nákladů budou použity na další rekonstrukce areálu www.mounthosin.cz.  „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2 Kor 9, 6-10)

Další termíny: 18. - 20. 10. 2024; 15. - 17. 11. 2024 a 13. - 15. 12. 2024. 

 

Dotazy: pastorace@bcb.cz 

Program: https://www.boziden.cz/vikendy 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚTI

Možnost přihlášení na víkendovou duchovní obnovu je otevřená (účast pouze na celý víkend).

Přihlášky přes tento formulář

Dotazy: pastorace@bcb.cz 

Program: www.boziden.cz/vikendy 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.