Duchovní obnovy

Ježíš volá k obrácení. Tato výzva je podstatným prvkem hlásání království: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,15)

Diecézní centrum pro katechezi organizuje pro katechety pravidelné duchovní obnovy.

Jejich úkolem je vzájemně se povzbudit ve víře, předat si zkušenosti, seznámit se s novými metodami katecheze.

 

Příští duchovní obnova pro katechety je na Klokotech od pátku 13. prosince do neděle 15. prosince 2019. Duchovní obnovu povede P. Martin Sedloň.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.