Duchovní obnovy

Ježíš volá k obrácení. Tato výzva je podstatným prvkem hlásání království: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,15)

Diecézní centrum pro katechezi organizuje pro katechety pravidelné duchovní obnovy.

Jejich úkolem je vzájemně se povzbudit ve víře, předat si zkušenosti, seznámit se s novými metodami katecheze.

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.