ENTERcamp

www.entercamp.cz

Co je ENTERcamp/ENTERjunior?

Jedná se o akci pro mládež, především z českobudějovické diecéze, ve věku 13 až 23 let. Nabízí se ti tu jedinečná možnost občerstvit a obnovit svou víru, posílit svůj duchovní život, upevnit svou odhodlanost jít dál za Kristem nebo pokročit v hledání osobního povolání. Toto setkání chce být "vstupem" do nové fáze tvého života, chce tě popostrčit k dalším krůčkům. Nebude chybět ani prostor pro to pořádně si zablbnout a vybláznit se, něco zajímavého se naučit, vyzkoušet či vlastnoručně vytvořit!

ENTERplus 
v letošním ročníku ENTERcampu jsem přidal ENTERplus. Bude to příležitost prožít duchovní cvičení v tichu a klidu na DCŽM Ktiš. Nebude to "klasický" (jak jsme zvyklí) ENTERcamp, ale budou to exercicie v tichu. Jsem stále více přesvědčen, že nám chybí chvíle, kdy bychom se mohli zastavit, duchovně nadechnout. Proto navrhuji strávit těchto několik dní v tichu a rozjímat nad Božím slovem. Bydlet budeme v DCŽM (ne ve stanech), jídlo a program jsou zajištěny. Program celého ENTERplus bude zahrnovat mši svatou, každý den dvě setkání nad Božím slovem a adoraci. Program nebude nabitý, ale spíše časem ztišení a rozjímání nad vlastním životem ve světle Božího slova a adorace, k čemuž nás vybízí zejména papež František. Pokusme se o to.

Proč název "ENTER"? 

Když zmáčkneš ENTER na svém počítači, znamená to, že ses rozhodl(a) spustit něco nového. Význam slovíčka "enter" je "vstup, vstoupit" a to je inspirací pro název tohoto campu. Vstup do něčeho nového..., vstoupit do Boží přítomnosti..., vstup Ducha Svatého k nám...

“Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu”
(Ž 100, 4)

Co mě tam čeká?

Můžeš se těšit na řadu inspirujících aktivit, skvělých řečníků, denní nabídku zajímavých dílen, budeš se poznávat s vrstevníky, čekají tě diskuze ve skupinkách na zajímavá témata. O siestě budeš mít čas na sportovní vyžití, ale také povalování se u rybníka nebo jiný relax. Na programu je alespoň jeden výlet, každodenní mše svatá s nevšedním hudebním doprovodem, budou ti k dispozici mladí kněží ke svátosti smíření. Každý den začneme i zakončíme společnou modlitbou.

Kde se to koná?

Celá akce se odehrává na Ktiši - Diecézním centru života mládeže a přilehlých prostorách (kostel, zahrada, kulturní dům, ...).

Chceš vědět víc?

ENTERcamp:

 • místo konání: Diecézní centrum života mládeže Ktiš 1, 384 03
 • termín konání: 21. 8. - 27. 8. 2023
 • věkové rozhranní účastníků: 16 až 23 let
 • kapacita: 100 účastníků

1. 3. od 20 hod. přihlašování účastníků pouze z českobudějovické diecéze
2. 3. od 20 hod. volné přihlašování pro všechny diecéze

 • cenu je možné stanovit — dle vlastního uvážení — v rozmezí od minimální částky 2 500 Kč do 3 000 Kč (placená hotově na mistě)
 • Zaplacením vyšší než minimální částky můžete např. pomoci:
  • realizovat finančně náročnější program včetně workshopů
  • proplatit cestovní náklady pomocníkům
  • přispět těm účastníkům, pro které je i minimální částka nad jejich možnosti
 • v ceně je zahrnuto:
  • ubytování ve vlastním stanu a spacáku
  • plná penze — s možností dietního bezlepkového, bezlaktózového stravování.
  • nabitý program
 • pro ty, kteří se zúčastní SDM Lisabon 2023, mají nárok na slevu 500 Kč.

 Fotografie z ENTERcampu lze nalézt na stránkách projektu Člověk a víra.

ENTERjunior:

 • místo konání: Diecézní centrum života mládeže Ktiš 1, 384 03
 • termín konání: 13. 8. - 19. 8. 2023
 • věkové rozhranní účastníků: 13 až 15 let
 • kapacita: 30 účastníků

1. 3. od 20 hod. přihlašování účastníků pouze z českobudějovické diecéze
2. 3. od 20 hod. volné přihlašování pro všechny diecéze

 • cenu je možné stanovit — dle vlastního uvážení — v rozmezí od minimální částky 2 500 Kč do 3 000 Kč
 • Zaplacením vyšší než minimální částky můžete např. pomoci:
  • realizovat finančně náročnější program včetně workshopů
  • proplatit cestovní náklady pomocníkům
  • přispět těm účastníkům, pro které je i minimální částka nad jejich možnosti
 • v ceně je zahrnuto:
  • ubytování ve vlastním stanu a spacáku
  • plná penze — s možností dietního bezlepkového, bezlaktózového stravování.
  • nabitý program
 • pro ty, kteří se zúčastní SDM Lisabon 2023, mají nárok na slevu 500 Kč.

Fotografie z ENTERjunioru lze nalézt na stránkách projektu Člověk a víra.

 

Soubory ke stažení

velikost 2 148 KB

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.