PRE-EVANGELIZACE V KATEDRÁLE

Večer, v němž může každý příchozí prožít, že Bohu na něm záleží. 

  • Základní křesťanské kérygma srozumitelným způsobem (v letním čase)
  • modlitba hudbou a písněmi
  • možnost využít přímluvné modlitby za osobní záležitosti a těžkosti
  • křesťanská literatura
  • rozdávání Biblí
  • možnost napsat prosbu, za které se služebníci později modlí.

Každý poslední pátek v měsíci od 18. – 20 hod.

Více informací na https://evangelizace.online/portfolio/mame-otevreno/ 

Máte – li zájem zapojit se do služby evangelizace, napište na: pastorace@bcb.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.