Farní projekt

Vaše farnost si může na libovolné období nebo při jednorázové akci vybrat z projektů Papežských misijních děl a její výtěžek zaslat na jeho podporu. Seznam projektů je k dispozici zde na webu nebo u diecézního ředitele.

Vaše farnost, Misijní klubko, oddíl, modlitební společenství může libovolnou formou podporovat křesťanská společenství v misijních územích v jejich úsilí o stavbu nového kostela, pořízení osvětlení do škol nebo i nákup stanů na letní setkání dětí a mnoho dalšího. Více v Celosvětové projekty.

Pohled pro misie®

Tato aktivita je známá také jako Vánoční pohled pro misie a Velikonoční pohled pro misie. Nyní má již jeden společný název a může tak být organizována i při jiných příležitostech – např. jako pohled k narozeninám, k svátku atd. Na předtištěné pohlednice, které si lze objednat v Národní kanceláři nebo přes e-katalog, děti či dospělí namalují obrázek, případně volnou plochu pohledu jinak výtvarně ozdobí. Originální přání lze pak za dobrovolný příspěvek nabízet v kostele, ve škole nebo v rámci jiných misijních akcí.

Prostředky vybrané za Pohled pro misie® posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 140. Výtěžek této akce přispívá na pomoc pro chudé děti z misií.

Chléb pro misie

Chléb je základní potravinou snad ve všech kulturách. Jeden anglický novinář  kdysi provedl poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách světových měst ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den.

Členové Misijního klubu každý týden podle možností šetří finanční částku jako dar pro misie  v hodnotě jednoho chleba (tzv. Chléb pro misie).

Variabilní symbol aktivity Chléb pro misie je 888.


Misijní bonbónek

Misijní bonbónek je spořící aktivita určená dětem, které si chtějí něco odříct ve prospěch chudých kamarádů. Do misijní pokladničky, jež si mohou sami vyrobit, střádají peníze za tzv. bonbónek nebo jiné věci, které si mohou dopřát, ale kterých se dobrovolně např. jednou týdně vzdají. Tento nastřádaný „poklad“ pak  pošlou pomocí rodičů nebo vedoucího Misijního klubka na účet PMD, odkud bude odeslán do  misijních zemí a pomůže chudým dětem.  

Variabilní symbol aktivity Misijní bonbónek je 940

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.