PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Široká 27
370 01 České Budějovice

 

Mons. Pavel Posád

biskupský vikář pro pastoraci
posad@bcb.cz
+420 380 420 347

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

referent pro pastoraci a ředitel
vanzavrel@bcb.cz

rezervace střediska Hosín  hosin@bcb.cz

Spolek Most - České Budějovice

  Mgr. Marie Němcová 

   fundraising 

Diecézní centrum pro katechezi

dck@bcb.cz   +420 380 420 366

Mgr. Ludmila Veselá

ředitelka
vesela@bcb.cz
 

Diecézní centrum pro seniory


     
 
 
Mgr. Iva Hojková

ředitelka
hojkova@bcb.cz
+420 777 232 630
 

Diecézní centrum pro mládež

dcm@bcb.cz
+420 380 420 364

P. Mgr. Rafał Piotr Kaca

ředitel
rafal.piotr.kaca@dicb.cz

rezervace střediska Ktiš  ktis@bcb.cz

Petra Pletánková 

koordinátorka projektů pro mládež
pletankova@bcb.cz    +420 731 402 826

Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

missio@bcb.cz   +420 380 420 366

Mgr. Ludmila Veselá

ředitelka
vesela@bcb.cz

Anna Houzarová, DiS.

koordinátorka projektů pro evangelizaci
anna.houzarova@bcb.cz
+420 380 420 367
+420 737 992 422

Diecézní centrum pro rodiny

dcr@bcb.cz   +420 380 420 360

Mgr. Martina Fürstová

ředitelka

+420 731 402 820
furstova@bcb.cz

PhDr. Alena Poláčková

Psychologické poradenství a péče o rodiny po ztrátě dítěte

+420 731 402 981
+420 380 420 365
polackova@bcb.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.