PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Široká 27
370 01 České Budějovice

 

Mons. Pavel Posád

biskupský vikář pro pastoraci
posad@bcb.cz
+420 380 420 347

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

referent pro pastoraci a ředitel
vanzavrel@bcb.cz

Administrativa

Tereza Pumprová

administrativa a propagace
pumprova@bcb.cz 
ktis@bcb.cz - hosin@bcb.cz
rezervace středisek volného času
+420 380 420 361

 

Spolek Most - České Budějovice

Mgr. Marie Němcová 

fundraising 

Diecézní centrum pro katechezi

Mgr. Ludmila Veselá

ředitelka
vesela@bcb.cz


Diecézní centrum pro seniory

Mgr. Iva Hojková

ředitelka
vesela@bcb.cz
 

Diecézní centrum pro mládež

P. Mgr. Rafał Piotr Kaca

ředitel
rafal.piotr.kaca@dicb.cz

Petra Pletánková 

koordinátorka projektů pro mládež
pletankova@bcb.cz


Diecézní centrum pro misie a evangelizaci


 

Anna Houzarová, DiS.

koordinátorka projektů pro evangelizaci
anna.houzarova@bcb.cz
+420 380 420 367
+420 737 992 422

Diecézní centrum pro rodiny


dcr@bcb.cz
+420 380 420 360

Mgr. Martina Fürstová

ředitelka

+420 731 402 820
furstova@bcb.cz

PhDr. Alena Poláčková

Psychologické poradenství a péče o rodiny po ztrátě dítěte

+420 731 402 981
+420 380 420 365
polackova@bcb.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.