Křížovky

Křížovky na každý měsíc podle věty z Písma sv. pro děti a mládež.

Křížovky připravuje Diecézní centrum pro katechezi podle úryvku z Písma svatého, který vychází jako Slovo života pro děti a mládež z Hnutí fokoláre na každý měsíc. Křížovku si můžete vyluštit a poslat tajenku na adresu: katechetky@bcb.cz.

Tajenky jsou každý měsíc losovány a tři výherci se mohou těšit na odměnu, kterou mu pošleme. Proto nezapomeňte připsat zpáteční adresu. 

Slovo života pro děti a mládež si můžete stáhnout a snažit se jej uskutečňovat ve svém životě. Připojíte se tak k dětem  nebo mládeži celého světa, které se snaží zaměřit se každý měsíc ne jednu myšlenku z Písma svatého. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.