Materiály

Veškeré materiály, které jsou potřebné k práce katechetů a všech, kteří se věnují výuce náboženství a etiky.

 


Výchova ke zralé lásce

"Není snadné zabývat se sexuální výchovou v době, kde je sexualita banalizována a zlehčována. Správně může být koncipována jen v širším rámci výchovy k lásce, k vzájemnému darování se."

papež František, Amoris laetitia 280

 

Program výchovy ke zralé lásce po stránce citové a sexuální

Nabízíme webový vzdělávací projekt, který spustila Papežská rada pro laiky ve spolupráce se Španělskou biskupskou konferencí. Česká biskupská konference rozhodla o jeho přeložení do českého jazyka. Program je ralizací výzvy, kterou ohledně výchovy a speciálně výchovy citů formulovat papež Rrantišek v Amoris laetitia.

Citová výchova

 


 Příprava na první svaté přijímání

"Celé nebe v srdci mám"

Mgr. Ludmila Veselá vytvořila přípravu na 1. svaté přijímání. Katechetická pomůcka je vytvořena ve 14 lekcích, které jsou téměř totožně koncipovány a snadno se v nich zorientujeme pomocí použitých smybolů. Děti prochází dějinami spásy - začínají stvořením, Adamem a Evou a jejich hříchem proti Bohu, Kainem a Ábelem a přes Mojžíše se dostanou k proroctvím a k Ježíšovu křtu. My jsme se stali křtem Božími dětmi, a tak další lekce znázorňují Ježíšova podobenství, která přibližují Boží království a to, že Ježíš přišel pro každého. Jednotlivá podobenství jsou spojena s jedním probíraným tématem přípravy, např. 10. lekce je Podobenství o milosrdném Samaritánovi Lk 10, 25–32 (služba) a 13. Zacheus Lk 19, 1–9 (svátost smíření). Katecheta s dětmi pracuje s biblickým textem, který je přiložen v samostatné příloze - metodika + pracovní listy (ukázka) a biblické texty (ukázka), dále může využít pracovních listů, her k prohloubení tématu atd.


Příprava na svátost biřmování

Metodiku přípravy od doc. Ph.Dr. Ludmily Muchové Ph.D. si můžete stáhnout v přoloženém souboru.

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.