Materiály

Manželství má být plodné a má přijímat nový život. Děti mají vliv na budoucnost a zároveň jsou
samy ovlivňovány ve své rodině. Bez dětí není ani budoucnost. Děti vychovávané v lásce a pod
vedením jsou základem budoucnosti postavené na lásce. Zraněné děti jsou naopak předzvěstí
zraněné budoucnosti. Rodiny tvoří základ všech širších společenství. Každá rodina je domácí
církví, místem, kde rodiče pomáhají svým dětem objevovat, že je Bůh miluje a že má svůj plán s
životem každého z nich.

Chcete-li podpořit činnost rodinných center, otevřete si následující odkaz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.