Metodiky

Kdo přijal evangelium, stává se jeho svědkem a hlasatelem. Katecheze mu dodává podporu a "výživu"; katechezí tedy církev poskytuje každému věřícímu možnost trvalé výchovy ve víře (srov. Evangelii nuntiandi, čl. 24)

V souborech najdete:

 • Jak ve farnosti organizovat kající bohoslužbu s dětmi
 • Co všechno se dá udělat při misijní neděli
 • Scénáře na divadelní hry a scénky
 • Přípravu na 1. svaté přijímání
 • Přípravu na biřmování

 Divadelní hry

Nabídka divadelních her a scének při katechezi:

 • Sv. Anežka Česká
 • O Zacheovi
 • Sv. Petr
 • Kardinál Josef Beran 
  Divadelní hra o životě kardinála Josefa Berana. 
 • Sv. Mikuláš
  Nápaditě spojen svátek sv. Mikuláše se školní postavou Mikuláše, čertů a andělů a do toho zahrnuté i poučení o tom, kdo vlastně byl za svého života sv. Mikuláš. 

Vánoční hry

 • Dopisy pro Ježíška
  Legrační hra o mladém a zapomnětlivém andílkovi, který postrácí dopisy pro Ježíška a děti mu pomáhají.
 • Poselství Vánoc a Boží vůle
  Zpracování i pro nevěřící nebo hledající publikum. O tom jak uchopit Vánoce a Boží vůli ve světě. 
 • Poselství Vánoc pro nešťastnou rodinu
  Jak mít klidné a šťastné vánoční svátky v rodině a v domácnosti.
 • Poselství Vánoc a osamocená paní
  Stínové divadlo, kde se poučí všechny generace.
 • Putování za betlémským světlem
  Hra převyprávěná od anděla a pastýře, z jejich úhlu pohledu.
 • Svačina pro anděla
  Krátká hra, která ukazuje, že není potřeba myslet na dárky materiální. Ale je možné udělat druhém radost i tím, že jsme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.