Metodiky

Kdo přijal evangelium, stává se jeho svědkem a hlasatelem. Katecheze mu dodává podporu a "výživu"; katechezí tedy církev poskytuje každému věřícímu možnost trvalé výchovy ve víře (srov. Evangelii nuntiandi, čl. 24)

V souborech najdete:

  • Jak ve farnosti organizovat kající bohoslužbu s dětmi
  • Co všechno se dá udělat při misijní neděli
  • Scénáře na divadelní hry a scénky
  • Přípravu na 1. svaté přijímání
  • Přípravu na biřmování

 

Divadelní hry

Nabídka divadelních her a scének při katechezi:

- Sv. Anežka Česká

- O Zacheovi

- Sv. Petr

- Kardinál Josef Beran 

Divadelní hra o životě kardinála Josefa Berana. 


- Sv. Mikuláš

Nápaditě spojen svátek sv. Mikuláše se školní postavou Mikuláše, čertů a andělů a do toho zahrnuté i poučení o tom, kdo vlastně byl za svého života sv. Mikuláš. 

Vánoční hry

- Dopisy pro Ježíška
Legrační hra o mladém a zapomnětlivém andílkovi, který postrácí dopisy pro Ježíška a děti mu pomáhají.


- Poselství Vánoc a Boží vůle
Zpracování i pro nevěřící nebo hledající publikum. O tom jak uchopit Vánoce a Boží vůli ve světě. 


- Poselství Vánoc pro nešťastnou rodinu
Jak mít klidné a šťastné vánoční svátky v rodině a v domácnosti.


- Poselství Vánoc a osamocená paní
Stínové divadlo, kde se poučí všechny generace.


- Putování za betlémským světlem
Hra převyprávěná od anděla a pastýře, z jejich úhlu pohledu.


- Svačina pro anděla
Krátká hra, která ukazuje, že není potřeba myslet na dárky materiální. Ale je možné udělat druhém radost i tím, že jsme.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.