Misijní jarmark

Významným zdrojem financí pro Papežské misijní dílo dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Uspořádat je lze v rámci farnosti, školy, společenství… a s velkým zaujetím a malými náklady podpořit záchranu dětí v misijních zemích. Tvořte, pečte, kreslete, nabízejte a šetřete s námi.

Misijní jarmark®

Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale zároveň je možností mezigenerační spolupráce. Jarmark totiž zapojuje do misijní činnosti doslova celou farnost. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací.

Misijní jarmark® může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně přidá i rozměr pomoci potřebným. Velmi oblíbený je například u příležitosti říjnové Misijní neděle. Kromě podpory misií nabízí také možnost informovat další lidi o činnosti Papežských misijních děl prostřednictvím nabízených misijních materiálů.

Prostředky vybrané za Misijní jarmark® posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 640.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.