Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu. heslo: „Děti pomáhají dětem“

Chceš patřit do Misijního klubka i Ty?

Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.

Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let (starší totiž patří do Misijního klubu) a to nejlépe po skupinách, za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí. Ten v přihlášce uvede kontakt na sebe a počet dětí ve skupině.

O co se budeme snažit? 

Naplňovat čtyři základní pilíře činnosti PMDD: 

  • Modlitba
  • Oběť
  • Služba
  • Tvořivost.

K tomu, abyste misijně povyrostli, slouží další misijní aktivity. Jejich výběr, četnost a provedení necháváme na Vás, protože sami nejlépe znáte své možnosti a prostředí, ve kterém žijete. V každé diecézi máme našeho zástupce – diecézního ředitele PMD, který je Vám k dispozici. V případě potřeby ho můžete kontaktovat.

Co děti - členové Misijního klubka získají?

  • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Misijního klubka) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
  • Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
  • Každý člen Misijního klubka obdrží členskou průkazku, bude moci misijně soutěžit, vzdělávat se a být ve spojení s dětmi všech kontinentů, dostávat různé misijní materiály, např. Misijní zpravodaj, časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa. 
  • Mnoho inspirace pro práci s dětmi v Misijním klubku lze najít také v metodické příručce MOST, kterou je možné si stáhnout a vytisknout.
     

PŘIHLÁŠENÍM SE DO MKK SE DÍTĚ ZAVAZUJE, že se bude každý den modlit (např. Zdrávas Maria) za děti na misiích a každý týden ušetří finanční částku v hodnotě jednoho bonbónku (tzv. Misijní bonbónek)

Tradiční aktivity PMDD 

Protože v České republice není v diecézích vyhlášená sbírka na PMDD, veškeré dary pochází od sponzorů a z tradičních dobročinných aktivit. Potvrdila se obliba Misijního kalendáře, akcí Misijní koláč®, Pohled pro misie® a Misijní štrúdlování®. Týdenní úspory dětí – malých misionářů – v rámci Misijního bonbónku mají velký výchovný význam. V adventní době děti pomáhají dětem v misiích modlitbou a finančním darem skrze akci Jeden dárek navíc® a během celého roku se dá uspořádat Misijní jarmark®. Těšíme se na setkání během Misijního kongresu dětí, Misijní pouti a Horského klubání.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.