Misijní pouť

DEN PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ 1. červen je svátkem všech dětí. U nás si tento den na základě rozhodnutí České biskupské konference připomínáme také Papežské misijní dílo dětí. Setkání na Klokotech vždy nejbližší sobotu tomuto datu.

U jeho zrodu stál francouzský biskup Forbin Janson, který misijně působil v Severní Americe. Když v roce 1839 přijel do New Yorku, překvapilo ho, co viděl, a tak o mladém americkém národě poznamenal: Je to ještě dítě, ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná výchova se týká celého světa, musí růst ve ctnosti a dobru, nebo se stane velkým zlem…

Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o vytvoření díla sdružujícího děti pomáhající jiným dětem. Jedinou podmínkou členů byla krátká denní modlitba za misie  a maličká finanční oběť pro chudé děti.  Myšlenka přinášet dětem v misijních oblastech fyzickou i duchovní pomoc a zároveň v podporovatelích rozvíjet lásku k jiným,  velmi oslovila nejen biskupy a Svatého otce, ale také belgický královský pár, který k tomuto hnutí připojil i svoje děti.  A tak se zrodilo Papežské misijní dílo dětí, které dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.  

I v naší republice se rok od roku rozrůstají řady členů Papežského misijního díla dětí, které se sdružují v Misijních klubkách. 

A tyto děti naplňují svým životem heslo Děti pomáhají dětem. Staví přes celý svět MOST, modlitbou, obětí, službou a tvořivostí a my dospělí jim na této cestě máme pomáhat.  

Papež František v jedné své promluvě řekl:  „Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha.“

Den Papežského misijního díla dětí je svátek dětí, kteří svými modlitbami a oběťmi pomáhají potřebným vrstevníkům, a tak se stávají misionáři a svědky bratrství a sdílení. Oslavme tento den radostně a poděkujme dětem za jejich celoroční úsilí. Povzbuďme je k další činnosti a rozdávání toho nejcennějšího daru, který nám Bůh dal, evangelia, radostné zprávy o Kristu.  

Den Papežského misijního díla dětí vyjadřuje aktivní místo dětí a mládeže v evangelizační misi církve, přiměřeně jejich věku a životního stylu.

Na 1. červen máme možnost připravit zajímavý a pestrý program, do kterého se kromě dětí zapojených v Misijním klubku či jiných aktivitách PMDD mohou zapojit i všichni ostatní zájemci.

Připravme pro děti Den PMDD plný radosti, ať v něm zazní Hymna Papežského misijního díla dětí, děti si oblečou misijní šátky a trička, zahrají si hry a soutěže. Můžete jim pustit misijní film a společně v modlitbě poděkovat za společenství, které tvoří se všemi dětmi na světě. Povzbuďte je, ať se dál jako opravdoví misionáři zapojují do pomoci všem lidem, zejména chudým, a jsou odvážnými hlasateli evangelia. 

A co řekl papež František nedávno Malým sestrám misionářkám milosrdné lásky, platí i pro misionáře v papežských misiích:

“Ukazujte všem krásu Boží lásky, která se vyjevuje na Kristově milosrdné tváři. Touto krásou naplňujte srdce všech lidí, které potkáváte. Kéž je vaší misionářskou metodou setkání, dialog a doprovázení. Nedejte si ukrást radost z evangelizace.“

“Vyzpívejte Boží lásku ke každému stvoření. Ohlašujte mužům a ženám dneška, že Bůh je láska a může naplnit smyslem srdce každého člověka, který Jej hledá a dovolí mu, aby se s Ním setkal.“

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.