Nemocniční kaplani

Jedná se o duchovní službu lidem, kteří se ocitli z nějakého důvodu ve zdravotnické zařízení nebo v zařízení se sociálními službami, jejich rodinným příslušníkům, dalším blízkým ocobám, návštěvám i personálu.

Tato služba je doprovázením v nemoci, úzkosti, utrpení, hledání a také ve smíření se sebou samým, s druhými i s Bohem.

Spočívá v naslouchání, důvěře, vzájemné blízkosti a respektu.

www.kaplan-nemocnice.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.