Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Farnost

Z Čtvrteční výlet o jarních prázdninách ve vikariátu ČB

V týdnu od 4. do 8. února měly děti v okrese České Budějovice jarní prázdniny. A tak jsme s katechetkou z Borovan Lídou dětem nabídly jednodenní program právě v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek 7. února jsme si udělali výlet v Č. Budějovicích. Přijely také děti vlakem od Borovan a společně jsme se sešli v 10.15 u katedrály. Dohromady i s několika budějovickými dětmi a pár dospělými nás bylo 28. Poté, co jsme se společně vyfotili u kašny, vrátili jsme se ke katedrále, kde jsme měli s Martinou Fürstovou prohlídku. Ta byla zevrubná a moc pěkně podaná. Zvlášť zajímavé bylo vyprávění ze svěcení oltáře - obětního stolu, kdy Martina vzpomínala, jak biskup Jiří Paďour vložil do prostřed stolu ostatky sv. Jana Nepomuka Neumanna a zedník je pak zakryl.

Po prohlídce jsme s dětmi šli do horního sálu na děkanství, kde jsme se občerstvili. Pak jsme s dětmi prošli obchody Levné knihy a Tiger na Lannově třídě. 

Ve 13.30 už jsme měli sjednanou další exkurzi, tentokát v rádiu Českého rozhlasu s Filipem Černým, to bylo také moc hezké.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.