Děti
Diecézní centrum pro katechezi
Senioři

Rekolekce pro prarodiče a vnoučata

V sobotu 23. března 2019 se v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích konalo postní zastavení a připomenutí si podstaty Velikonoc. Program byl připraven pro dvě generace. Pro generaci babiček a dědečků a jejich vnoučat.
Po zahájení jsme se společně sešli v Křížové chodbě kláštera, kde je umístěna výstava na téma “Velikonoce očima dvou generací”, kterou malovaly děti ze ZŠ v Českých Budějovicích, v družinách, též v některých hodinách náboženství, v církevní MŠ v Českých Budějovicích nebo lidé v domovech pro seniory. Výstava je koncipována tak, že se během ní seznámíte s okamžiky, které zahrnují Svatý týden a tradice Velikonoc. V průběhu komentované prohlídky výstavy měli účastníci programu společné jednoduché aktivity. Po ukončení prohlídky následovalo malé občerstvení a poté se účastníci rozdělili na dvě skupiny. Skupina dětí měla svůj program venku a dospělí v knihovně profesora Skalického.
Děti si venku trochu zasportovaly, trochu zapřemýšlely a také odpočívaly anebo jen dováděly. Dospělí se seznámili během svého programu s místy, kde se velikonoční příběh skutečně odehrával. Když se děti vrátily ke svým babičkám a dědečkům, byla přestávka na oběd. V přestávce na oběd se knihovna v klášteře změnila ve výtvarnou dílnu. Byly připraveny různé materiály, ze kterých si mohli účastníci vyrobit nějaké velikonoční či jarní ozdoby, které si odnesli s sebou domů. Do tvoření se zapojili s radostí úplně všichni.
Protože čas při práci utíká velice rychle, najednou se program chýlil ke svému konci. Na závěr jsme se všichni sešli v kostele a mohli jsme napsat své prosby, za které se budou modlit sestřičky Kongregace Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích.
Účastníků nebylo mnoho, ale atmosféra a nálada byla výborná. Vzájemně jsme se naladili na blížící se velikonoční svátky. Těšíme se na další podobné programy.
Akce byla podpořena městem České Budějovice, Pastoračním střediskem a Spolkem Most v Českých Budějovicích.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.