Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Mládež

Co by za to daly děti v Africe

Projektový den pro žáky ZŠ a víceletá gymnázia proběhl ve čtvrtek 20. června v centru Českých Budějovic.

„Základní myšlenkou tohoto dne bylo připravit interaktivní program pro děti nad tématem života dětí v zemích Afriky, kde pomáháme skrze projekty Papežských misijních děl. Oslovenou skupinou byly školy v Českých Budějovicích, a především děti z hodin náboženství." Popisuje myšlenku Iva Hojková, zodpovědná za katechezi v městě České Budějovice, a Hana Koukalová za PMD.

V rámci Týdne pro druhé, který neodmyslitelně patří do rozvrhu školního roku na CZŠ Orbis Pictus v Táboře, se do přípravy programu aktivně zapojili žáci 9. třídy s třídním učitelem Lukášem Berkou. Přípravný týden projektového dne tedy proběhl v duchu promýšlení, jak vlastně asi děti afrického kontinentu žijí a co by jejich běžný život mohlo nejlépe přiblížit. Výsledkem byla ve čtvrtek 20. června stanoviště jako výroba africké vázy na mechanickém hrnčířském kruhu, kolečko bubnování v africkém rytmu, sběr a konzumace buráků, neboli podzemnice olejné, výroba míče z Konga apod.

Program mohl být realizován v dopoledních hodinách na zahradě biskupství českobudějovického, která skýtala potřebný stín, zákoutí a zázemí.

„Jsme rádi, že jsme se uvolnili z vyučování a přišli,“ komentuje setkání učitelka etiky Veronika Blažek Iňová, „je to vlastně takové hezké setkání dvou církevních základních škol.“ Sestra Goretti zase oceňuje, že se s dětmi dozvěděli způsob pěstování podzemnice olejné a „rozšířili si s dětmi obzory“.

Závěr setkání proběhl v prostorách studentského kostela sv. Rodiny při Biskupském gymnáziu, který v červnu hostí komorní výstavu fotografií z projektů Papežských misijních děl.

Poděkování koordinátorů patří CZŠ Orbis Pictus, která tímto počinem opakovaně dokazuje, že hledá cesty, jak překlenout most mezi teoretickým vyučováním a zapojuje své žáky do dobrovolnictví a pomoci v různých formách. Spolku MOST za podporu celé akce.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.