Děti
Farnost

Postní duchovní obnova v Jindřichově Hradci

V postní době se děti jindřichohradeckého vikariátu sešly, aby se společně připravily na slavení Velikonoc.

Na začátku dubna 2019 se sešlo 30 dětí v Jindřichově Hradci na svou dvoudenní duchovní obnovu v postní době. V programu obnovy bylo zapojení dětí do pašijových her, které se již tradičně hrají v Jinřichově Hradci za podpory farnosti a rodiny Hejdů. Také jsme putovali rozděleni do skupin večerním městem, abychom hledali tajně ukryté informace o histrorii města Jindřichův Hradec. Při duchovní obnově mohly děti využít i možnost svátosti smíření, na kterou nám ochotně přijel posloužit P. Vojtěch Blažek. Nezapomněli jsme ani na vyrábění, aby si děti mohly domů odnést výrobky symbolizující blížící se Velikonoce. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali, panu vikáři I. Prokopovi za laskavé přijetí a možnost přespání na faře, rodičům, že děti na duchovní obnovu poslali a pak se divácky zúčastnili pašijových her, katechetkám, které připravily program a hlavně dětem, které byly hodné a výborně spolupracovaly. Katechetky vikariátu JH

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.